Ποιότητα

Η εταιρεία επενδύοντας στον τομέα της ποιότητας βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης τύπου ISO 9002.

Για να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο τυποποιήσαμε τις λειτουργίες της εταιρίας μας με τέτοιο τρόπο που να ελέγχουμε τα προϊόντα μας σε όλα τα στάδια της παραγωγής , εξασφαλίζοντας σταθερά την καλύτερη δυνατή ποιότητα για σας.

Επίσης η συνεργασία μας με κορυφαία εργοστάσια μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος σας.